Prihlásenie do Školského klubuČO JE ŠKOLSKÝ BONUSOVÝ KLUB
  
Založili sme ho pred niekoľkými rokmi pre učiteľov, ktorí sú verní nášmu školskému programu, a to predovšetkým, pracovným zošitom. Ale až v školskom roku 2011/12 sme ho začali napĺňať relevantnými materiálmi, ktoré majú učiteľovi pomôcť pri príprave na vyučovanie i pri samotnom vyučovaní jednotlivých predmetov. Základom bonusového klubu nie sú žiadne cenové akcie, alebo výpredaje, ale celoročný bezplatný prístup k edukačným materiálom pre tých učiteľov, ktorí so svojimi žiakmi pracujú na hodinách s pracovnými zošitmi.

ČO NÁJDETE V ŠKOLSKOM BONUSOVOM KLUBE?
  
Už dnes obsahuje stovky rôznych materiálov, ktoré sa dajú zatriediť zhruba do týchto skupín:
   a.) návrhy tematických výchovno-vzdelávacích plánov pre každý predmet a ročník
   b.) metodické materiály, či už všeobecné s návrhmi ako efektívne využívať pracovné zošity, alebo konkrétne -    
        vyplnené zošity ( riešenia ) pre učiteľa, ktoré sú akoby malou učebnicou, predtlače na praktické cvičenia,
        základné jednotky a základné pojmy z fyziky a chémie a pod.
   c.) testy a interaktívne testy
   d.) slepé mapy
   e.) krížovky a hry
   f.) tematicky spracované učivo (doplnené mapami a fotografiami), ktoré rozširujú informácie v učebniciach
       a zošitoch, ako sú napr. pamiatky UNESCO, geografické charakteristiky krajov SR, charakteristika vybraných
       náučných chodníkov na Slovensku, rekordné javy jednotlivých kontinentov, súbory farebných fotografií
       k preberanému učivu a pod.
   g.) interaktívne zošity
 
UKÁŽKY VYBRANÝCH MATERIÁLOV V ŠKOLSKOM KLUBE SI MÔŽETE POZRIEŤ KLKNUTÍM NA OBRÁZOK AKÝM SPÔSOBOM SA DOSTANETE K JEDNOTLIVÝM BONUSOM?
  
Musíte splniť dve podmienky:
   a.) zakúpiť aspoň 20 ks jedného druhu pracovných zošitov
   b.) zaregistrovať sa na našej stránke v sekcií PRIHLÁSENIE.


Copyright © 2010 WMS, s. r. o.